Korttidslinser

Linser med en viss bytesfrekvens. Det kan till exempel röra sig om endagslinser, som används en gång och sedan slängs, eller korttidslinser som används varje dag, rengörs dagligen mellan användningstillfällena och sedan kasseras enligt optikerns rekommendationer, ofta efter två veckor eller en månad (ofta refererad till som månadslinser).

Tillbaka till föregående sida!