Konkav

En konkav lins är tunnast på mitten och utgör en så kallad minuslins. En konkav lins sprider ljuset bakom linsen och kan användas för att korrigera närsynhet.

Tillbaka till föregående sida!