Konjunktiva

Konjunktiva är en slemhinna som sitter på insidan av ögonlocken och utanpå ögonvitan. Många av de körtlar som är inblandade i tårfilmsproduktionen sitter i konjunktiva. Irritation av denna slemhinna, till exempel genom infektion eller allergi, medför normalt att hinnan svullnar, blir ojämn och blodkärlen vidgar sig. Man upplevs som rödögd.

Tillbaka till föregående sida!