Jaeger

Jaeger är en stilskala för utprovning av läsglas. Jaeger 1 motsvarar 5 punkter.

Tillbaka till föregående sida!