Hornhinnetransplantation

Hornhinnan är den genomskinliga delen av ögats främre vägg. En hornhinnetransplantation innebär att en skadad, sjuklig eller grumlig del av hornhinna tas bort och ersätts med motsvarande del av hornhinna från en donator. De vanligaste orsakerna till att behöva genomgå en hornhinnetransplantation är sjukdomen keratokonus eller andra hornhinnesjukdomar där hornhinna blir bestående grumlig. Flera hornhinnesjukdomar är ärftliga. Skador som medfört ärr på hornhinna kan också vara en bidragande faktor till en hornhinnetransplantation. Transplantatet tas från en avliden donator där givaren testats för HIV och Hepatit. Att kroppen stöter bort det donerade materilet (så kallad avstötningsreaktion) förekommer vid hornhinnetransplantationer men är inte lika vanligt förekommande som vid transplantation av exempelvis hjärtan, njurar och så vidare. Själva operationen kan antingen göras med lokalbedövning eller narkos. Olika operationstekniker används vilket är beroende på orsak till transplantationen. Antingen kan hela hornhinna bytas ut, en så kallad genomgripande transplantation. I andra fall behöver endast den inre eller yttre delen av hornhinna bytas. Tunn nylontråd används för att sy fast den donerade hornhinna och stygnen får sitta kvar upp till 1,5 år. Vid byte av insidan av hornhinna behöver den donerade hornhinna inte sys fast utan läker fast ändå. De första veckorna efter operationen är det normalt med tårflöde, en skavande känsla och överkänslighet för ljus. Den opererade behöver ofta ta kortisondroppar i ögat i minst 4-6 månader efter operationen. Läkningen tar med andra ord tid och slutresultatet syns först efter att stygnen tagits bort. Som regel krävs även kontaktlinser eller glasögon för bästa synförmåga efter operationen. Utprovning av detta kan ske som tidigast efter att stygnen är borttagna. Torrhet i ögonen är normalt efter operationen och det är viktigt att droppa rikligt med tårersättningsdroppar i ögonen under dessa perioder. Hur länge din sjukskrivning varar beror på vilken typ av arbete som du har och ditt seende på det icke opererade ögat. Efter transplantationen är ögat mycket känsligare för slag och tryck. Ögat blir heller aldrig lika hållbart som före transplantationen. Var därför noga med att använda skyddsglasögon vid utövning av exempelvis bollsporter.

Tillbaka till föregående sida!