Gula fläcken (makula)

Gula fläcken är det område runt fovea där näthinnans tappar sitter som tätast vilket leder till en god upplösning av bilden eller bra synskärpa om man så vill. Gula fläcken är det område i ögat som ger oss den centrala synen. Utanför gula fläcken är syncellerna inte lika tätt packade men tillräckligt för att man skall kunna upptäcka objekt eller rörelser. Om du tittar rakt på ett mindre föremål är det på makulan som föremålets bild projiceras. Gula fläcken påverkas med ökande ålder, så kallade åldersrelaterade förändringar eller makuladegeneration, se även AMD. Det finns två typer av AMD, våt AMD och torr AMD. Den som drabbas av den våta AMD har sämre prognos men är till viss mån behandlingsbar. Den torra ger ofta inte så allvarlig påverkan på seendet men är å andra sidan inte behandlingsbar. AMD kallas även ibland för gulafläckensjukan.

Tillbaka till föregående sida!