Gravt synsvag

Gravt synsvag är enligt WHOs definition en person med synskärpa 0,1 till 0,05. Se även synskadad.

Tillbaka till föregående sida!