Glaukom

Glaukom eller grön starr är en ögonsjukdom som kan medföra ökat tryck i ögat. Förr i tiden var det enkelt att ställa diagnos på denna sjukdom. Man mätte trycket i ögat och om trycket översteg ett visst värde ansåg man att ögat hade glaukom. Vid senare upptäckter av lågtrycksglaukom (och personer med högt tryck utan någon förändring på öga eller synnerv) har ansetts att trycket inte längre ensamt är avgörande för ställande av glaukomdiagnos. Idag testas istället synnervens funktion genom ett synfältetstest och genom att observera synnervens utseende. Högt ögontryck innebär alltså inte idag glaukom även om detta tidigare var vedertaget.

Tillbaka till föregående sida!