Glaskroppen

Glaskroppen är en gelémassa som fyller ut ögongloben bakom linsen. Framför linsen är det kammarvätskan som fyller tomrummet. Glaskroppen består till den största delen av vatten, men innehåller även celler med uppgift att avlägsna oönskat material ur vätskan som stör perceptionen. Sådana störande inslag i synfältet benämns muscae volitantes och består av material som svävar i glaskroppen och kastar en skugga på näthinnan. När man åldras minskar glaskroppens volym och det fylls på med vätska i det tomma utrymmet. När glaskroppen minskar i volym kan den även lossna från näthinna, så kallad glaskroppsavlossning. Glaskroppsavlossning är i sig ofarligt men glaskroppen kan i värsta fall dra med sig näthinnan vilket medför ett allvarligt tillstånd som kallas näthinneavlossning, se vidare Näthinneavlossning.

Tillbaka till föregående sida!