Främmande föremål

Ett föremål på eller i ögat och som inte hör hemma där. Symtomen är att ögonen känns grusiga, ömmar, tåras, varar, blir röda eller att synen grumlas. Du kan även bli mycket ljuskänslig eller förlora synen.

Tillbaka till föregående sida!