Fluoresceinangiografi

Fluoresceinangiografi görs för att kartlägga blodcirkulationen i ögats näthinna och åderhinna. Syftet är att identifiera förändringar som är mottagliga för synkorrigerande behandling. Färgämnet fluorescein injiceras i blodbanan och bilder tas av ögonbotten. Så här går en fluoresceinangiografi till. Före undersökning droppas en pupillvidgande vätska i ögonen och en injektionsnål placeras i armen. Efter ca 30 minuter, eller då pupillerna är tillräckligt vidgade, placeras patienten framför kameran och uppmanas att vila hakan mot ett stöd och trycka pannan mot kamerans pannband. Färgämnet flourescein injiceras i blodbanan via injektionsnålen i armen. Fotografering av näthinnan påbörjas därefter med hjälp av en ögonbottenkamera. Med hjälp av bilderna kan den bakre delen av ögat undersökas, det vill säga där näthinnan och gula fläcken är placerade. Med metoden kan svullna, nybildade eller läckande blodkärl identifieras vilket medför att diabetesrelaterade förändringar i ögonbotten (så kallad diabetesretinopati) och våta åldersförändringar i gula fläcken kan diagnosticeras. En flouresceinangiografi tar ungefär 20-30 minuter och är helt smärtfritt. Efter fotograferingen är det normalt att känna sig bländad en kort stund. Tillståndet går normalt snabbt över. Pupillerna förblir dock förstorade i ett par timmar och ibland även till nästföljande dag. Till dess att pupillen återgått till sin vanliga storlek kommer synskärpan påverkas. Undvik därför exempelvis bilkörning under denna tid.

Tillbaka till föregående sida!