FDA

Förkortning av Food and Drug Administration. FDA är USAs motsvarighet till vår svenska socialstyrelse som godkänner nya läkemedel liksom nya kontaktlinser och linsvätskor med mera innan de får säljas  på marknaden.

Tillbaka till föregående sida!