Emmetropi (normalsynthet)

Ett öga utan optiskt synfel, ett rättsynt öga. Optiskt kan det beskrivas så att ögats optiska system är inställt på oändligheten i ackommodationsvila. Ett öga som befinner sig i emmotropi behöver inte korrigeras med glasögon, kontaktlinser m.m. Ordet emmotropi härstammar från det grekiska ordet emmetros som betyder välproportionerat eller passande.

Tillbaka till föregående sida!