Dubbelslipat glas

Ett dubbelslipat glas har två optiska centra det vill säga glas med två fokus. Normalt har ett dubbelslipat glas en slipning för korrigering på långt håll och en för närmare håll. Dubbelslipade glas medför att endast ett par glasögon behövs och bäraren slipper byta glasögon vid byte mellan läsning och seende på längre håll. Se även bifokalglas och trifokalglas.

Tillbaka till föregående sida!