Dexter

Latinskt benämning för höger. Se även motsatsen sinister.

Tillbaka till föregående sida!