Blindafläcken

Den del av synfältet som korresponderar med synnervsutträdet (synnervspapillen). I detta område finns det inga fotoreceptorer vilket innebär att man inte ser något med blinda fläcken. Se även synnerven.

Tillbaka till föregående sida!