Automatisk refraktometer

En maskin som används till att mäta synfel utan att patienten själv behöver berätta vad han eller hon ser på en syntavla. Synfelet kan endast bedömas grovt med hjälp av en automatisk refraktometer.

Tillbaka till föregående sida!