AntireflexbehandIing

En hinna som placeras på olika typer av glas för att ta bort reflexer i glaset. På plastglas kombineras normalt denna behandling med ett hårdskikt som gör glaset mera reptåligt. Även ett aqua-skikt kan läggas till som får regnvatten att rinna av glaset lättare. En av nackdelarna med antireflexbehandling är att smutsen syns lättare på glaset om dessa inte underhålls noggrant.

Tillbaka till föregående sida!