Amsler-test

Ett test som används för att upptäcka och undersöka problem med den centrala synen.

Tillbaka till föregående sida!