Amblyopi

Med amblyopi menar man en synnedsättning som beror på ogynnsam påverkan på synsystemet under dess utvecklingsfas i ett för övrigt normalt öga. Den ogynnsamma påverkar på synsystemet sker vanligtvis från fosterlivet och upp till 10-12 års ålder. För en fullt utvecklad syn krävs att hjärnan får lika starka signaler från båda ögonen under utvecklingsfasen. Detta förutsätter å sin sida att den avbild som bildas på näthinnan av omgivningen är lika skarp på båda ögonen. Om bilden på ena ögat är suddigare finns risk för synsvaghet. Detta kan exempelvis uppkomma vid långsynthet, astigmatism eller skelning. Andra orsaker kan vara förtäckning, nedhängande ögonlock, grumlingar i hornhinna eller i linsen. Sjukdomar på näthinnan eller synnerven kan också försämra signalen och medföra risk för amblyopi. Behandlingen vid amblyopi syftar till att återställa signalbalansen mellan ögonen, så att ögonen får lika mycket synstimulans under den tid på dygnet som barnet är vaken. Detta kan exempelvis göras med glasögon. Om ena ögat redan släpar efter i synutveckling eller då inget glasögonbehov finns kan istället det bättre ögat täckas för med en skyddlapp. Detta medför att barnet tvingas använda det sämre ögat vars syn stimuleras. Behandlingen kan ofta vara tålamodsprövande för hela familjen. Behandlingen är nödvändig för att barnet ska få så bra syn som möjligt. Behandlingsresultatet blir bättre desto tidigare i livet behandlingen påverkas. Det primära målet är att barnet skall använda båda ögonen precis lika mycket. Synsvaghet beroende på amblyopi i åldrarna över 10-12 år kan inte förbättras. Vikten av att påbörja behandlingen så tidigt som möjligt i livet kan alltså inte nog understrykas.

Tillbaka till föregående sida!