Aanisometropi

Aanisometropi innebär att ögonen har olika stora synfel, t ex att vänster öga är översynt och höger öga är närsynt.

Tillbaka till föregående sida!