Ögat

Ett öga är ett anatomiskt organ för att uppfatta ljus. Olika typer av ljuskänsliga organ finns genom hela djurriket där de enklaste organen endast särskiljer mörka eller ljusa områden. Mer komplexa ögon används för att ge ett synsinne. Flera komplexa varelser, såsom fåglar, däggdjur, fiskar och reptiler har två ögon som är placerade på samma plan. Dessa djurs synintryck tolkas som en enda 3D bild precis som hos människan. Men hos andra djurarter har ögonen placerats på olika plan och får därmed två separata bilder. Så är fallet på exempelvis kaniner och kameleonter.

Lite statistik om det mänskliga ögat

Diametern på ett vuxet öga är 22-23 mm medan en nyfödd har en diameter på ca 17 mm. Volymen är ca 6.5 cm³ hos en vuxen, väger ca 7,5 gram och har en omkrets på ca 75 mm. Det intraokulära trycket, det vill säga ögontrycket, ligger på 12-20 mmHg.

Se även ögonlock, ögonmuskler, ögats kammare och ögonbotten.

Tillbaka till föregående sida!