Cylinderglas

Glasögonglas med cylindrisk slipning för korrigering av astigmatism.

Tillbaka till föregående sida!